Mediation Parkstad

Mediation Parkstad

Uw scheiding in goede handen.

Open

Eerlijk

transparant

Mediation Parkstad behartigt jullie beider belang.

Mediation Parkstad behartigt jullie beider belang.

Scheiden is een life event. Je begint immers een romantische relatie niet met het idee dat er ooit een einde aan komt. Als je trouwt, of je partnerschap laat registeren, is dat eigenlijk altijd een feestelijk moment. Je staat er dan niet bij stil dat je feitelijk een zakelijke overeenkomst tekent. Als dan de liefde zodanig bekoelt dat het voortzetten van je relatie geen optie meer is, dan is dat vrijwel altijd een emotioneel en pijnlijk proces. In die stortvloed van emoties word je dan toch geacht rationeel en zakelijk naar je scheiding te kijken. Of je nu gezamenlijk tot dit besluit komt of alleen. Of jij nu deze stap zet of je partner. Conflicten zijn dichtbij en het voelt als verlies voor iedereen die betrokken is. Bij Mediation Parkstad is jullie scheiding in goede handen. Wij begeleiden jullie in elke stap om deze zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. 

mediation parkstad

Als er kinderen zijn eindigt jullie relatie niet, maar verandert die wel. Van een partnerrelatie naar een ouderrelatie. Dat is niet makkelijk maar zeker niet onmogelijk. Voorwaarde is wel, dat jullie partnerrelatie op een goede manier afgesloten wordt. Je leven is immers niet over na je scheiding. Sterker nog, het is ook een nieuw begin, zelfs als je dat op dit moment nog niet zo voelt. En hoe beter je de partnerrelatie afsluit, hoe groter de kans op een goede ouderrelatie, en hoe groter de kans op een gelukkig vervolg van je leven voor jou, jullie kinderen en alle andere betrokkenen.

Een scheiding die met advocaten bij de rechter wordt beslist, kent vrijwel altijd minstens één verliezer, maar vaak ook twee of zelfs meer (de kinderen). De rechter beslist immers voor jullie en over jullie. Bij mediation gaat het er om dat jullie ondanks de pijn en het verdriet samen de oplossingen vinden die voor jullie beiden goed voelen. Nu en in de toekomst. Omdat het jullie eigen oplossingen zijn, blijken ze in de praktijk altijd houdbaarder. 

Bovendien is een scheiding met advocaten in de regel veel duurder en duurt veel langer.

Mediation Parkstad begeleidt jullie in dit proces en helpt jullie dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Met ruimte en aandacht voor de emotie, maar ook met de blik naar voren.

overeenkomst bij scheiding

Stel je vraag ..

‘Soms heb je gewoon al vragen zonder dat je veel van je eigen gegevens wilt achterlaten. Uiteraard hebben we voor een antwoord dan wel nog je email adres nodig’.

06 - 2146 9829

info@mediationparkstad.nl

Waarom Mediation Parkstad?

Er zijn heel veel mediators die allemaal vaardig zijn in het hanteren van de communicatietechnieken die horen bij een gecertificeerd mediator. Natuurlijk geldt dat ook voor ons. Ook wij hebben de levens- en scheidingservaring die maakt dat we ervan overtuigd zijn dat jullie scheiding bij ons in goede handen is. Wij kunnen hier ook een betoog houden waarom het goed is om voor Mediation Parkstad te kiezen, maar uiteindelijk is er voor jullie slechts één ding van belang: 

Jullie moeten allebei het gevoel hebben de mediator jullie beider belang behartigt! Je gaat veel delen over zaken die diep persoonlijk zijn en dat in een situatie die bijna altijd voor minstens één van beiden veel emoties oproept. 

Om daar achter te komen adviseren wij dan ook om enkele gesprekken te voeren met mediators en maak op basis daarvan je keuze. Als je vervolgens voor Mediation Parkstad kiest, dan doe je dat uit de overtuiging dat het goed zit.

John Immerzeel

Eerlijk

Onze persoonlijke integriteit is een van de drijfveren om mensen te helpen goed door een life event als een scheiding te komen. Eerlijkheid is wat je van ons mag verwachten in dit proces. Ook en vooral ten aanzien van de haalbaarheid van mediation als jullie oplossing.

Nieuwe toekomst

Hoewel het vast niet altijd zo voelt, gaat het tijdens de mediation vooral ook om een nieuwe toekomst. En die bouw je het liefst op een goed fundament. Dat fundament leg je tijdens de mediation.

Open

Een open houding - ondanks je verdriet of teleurstelling - waarbij je in staat bent om toch naar je gesprekspartner te luisteren vergroot de kans op een succesvolle mediation aanmerkelijk. Uiteraard is het ons doel die openheid zoveel mogelijk te bevorderen.

Transparant

Bij Mediation Parkstad staat transparantie in de communicatie centraal. Dit betekent dat iedere partij op ieder moment beschikt over dezelfde informatie en dat het komen tot keuzes een helder proces is.